მისამართი

კონფერენციის ჩატარების ადგილი:
 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

 
მისამართი:
ა. ფურცელაძის ქუჩა 3