პროგრამა

09:00 რეგისტრაცია
10:00 გახსნა
10:30 კრიტიკული აზროვნება და განათლების ღირებულებები (პლენარული მოხსენება)
თამარ ტალიაშვილი
11:00 გამჭოლი კომპეტენციები, თეორიიდან პრაქტიკამდე (პლენარული მოხსენება)
ნესტან რატიანი
11:30 ღირებულებისა და ცოდნის განათლება
თამარ მოსიაშვილი*, ეკატერინე შავედრაშვილი
11:45 მოზარდების სასწავლო მოტივაციის ტიპებისა და სწავლის ხელშემწყობი ფაქტორების კვლევა
თიკო მაისურაძე, ნინო ლაბარტყავა*
12:00 პოსტერული მოხსენებები ყავის თანხლებით
13:00 აკადემიური პატიოსნება - ღირებულება ხარისხიანი განათლებისთვის (პლენარული მოხსენება)
ელიზბარ ელიზბარაშვილი
13:30 საქართველოს პროსოპოგრაფიული ბაზა, როგორც სასწვლო საგანმანათლებლო რესურსი და საგაკვეთილო პროცესში მისი გამოყენების პერსპექტივა (პლენარული მოხსენება)
ნინო დობორჯგინიძე*, თამარ კალხიტაშვილი, რატი გუმაშვილი
14:00 ინტერკულტურული განათლება სასკოლო სახელმძღვანელოებში
ნინო ჭიაბრიშვილი, დავით მალაზონია*
14:15 მოსწავლეთა შეფასება საქართველოში – ხარვეზები და ალტერნატივის ღირებულება
მარიამ გოდუაძე*, ქეთევან მემანიშვილი

14:30

სადილი
15:30 ლანდშაფტი როგორც რესურსი და მისი გამოყენების როლი ღირებულებების ფორმირებაში
მაია ფირჩხაძე
15:45 იდენტობის ტრანსფორმაცია ქართველი ემიგრანტების მეორე თაობაში (გერმანიის მაგალითი)
მაია არავიაშვილი
16:00 მედიაძალადობის გავლენა ბავშვებზე საქართველოში.
ნანა დიხამინჯია*, მალინა საჯაია
16:15 ტექსტის მულტისემიოტიკური ინტერპრეტაცია და ახალი უნარების განვითარება
ცირა ბარბაქაძე
16:30

შემოქმედებითობა სწავლების პროცესში
მაია ჯალიაშვილი

16:45 იგნიერი გარემო და თავისუფალი არჩევანი - მოსწავლეთა ღირებულებების განმავითარებელი სტიმულებ
ლელა კოტორაშვილი
17:00 ლიტერატურული კლუბის როლი მოსწავლეთა ღირებულებების ფორმირების პროცესში
ნათია ფურცელაძე
 

 

 

პოსტერული მოხსენებები

გზა წარსულიდან მომავლისაკენ
ი. ხუნდაძე*, ე. ლომაია

 

სოციალური და სამოქალაქო კომპეტენციების განვითარება, სწავლების დაწყებით საფეხურზე
ლ. მანგოშვილი

 

კითხვის სწავლება ენობრივი პრაქტიკის მეთოდით
გ. ჭაუჭიძე

 

განათლებისა და აღზრდის კონცეფცია, განათლების სოციოლოგიის ჩამოყალიბების გარიჟრაჟზე
თამარ შინჯიაშვილი

 

ღირებულებებზე დაფუძნებული სკოლა
თამარ ჩაგელიშვილი

ფასეულობითი განათლება სკოლაში
ნინო ჯინჭარაძე

 

ინტერაქტიური პედაგოგიკა - როლური თამაშები პიროვნების მრავალმხრივი ჩამოყალიბებისთვის
ნანა მესხი*, ზიგფრიდ კრაინერი

 

მათემატიკა და ფასეულობითი განათლება
ნ. სვანიძე*, დოდო ცანავა

 

მასწავლებლის და მოსწავლის ურთიერთობა
მ. უდესიანი