ორგანიზატორები

 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო


სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი